Contact us

Guangdong Chaozhou Chaoan OUNI Ceramics Industrucial Co.,Ltd.

Tel:(+86)-768-6838504  (+86)-768-6834504

Fax:(+86)-768-6839339

Web:www.idstreaming.com

E-mail:ouni@ounichina.com

Add:Fengyi Industrial Area,Guxiang Town,Chaoan County Chaozhou Guangdong China